นามบัตรกระดาษร้อยปอนด์ Drawing paper

ผิวมี 2 ด้าน ด้านผิวเรียบ และ ด้านผิวขรุขระเล็กน้อย มีความหนา 230 แกรม แข็งแรง ไม่สะท้อนแสง เขียน หรือ ประทับตราได้ง่าย มี 2 แบบ หน้าเดียว และ หน้าหลัง

1. เลือกตัวเลือกของคุณ
ขนาดสินค้า
จำนวนหน้า
ข้อมูลเพิ่มเติม
2. เลือกไฟล์งานของคุณ
คลิกหรือวางไฟล์ เพื่ออัพโหลด
กำลังอัพโหลด...

รูปภาพสินค้า นามบัตรกระดาษร้อยปอนด์ Drawing paper