ไวนีลทั่วไป

พิมพ์ด้วยหมึก Sovent 4 สี หัวพิมพ์ 512 ความละเอียด 720 dpi

1. เลือกตัวเลือกของคุณ
ขนาดสินค้า
แนวนอน
แนวตั้ง
พื้นที่รวมสินค้า : 0.00 ตารางเมตร
หลังไวนีล
การพับขอบ
ความละเอียด
ข้อมูลเพิ่มเติม
2. เลือกไฟล์งานของคุณ
คลิกหรือวางไฟล์ เพื่ออัพโหลด
กำลังอัพโหลด...

รูปภาพสินค้า ไวนีลทั่วไป