นามบัตรมาตรฐาน

พิมพ์ 4 สี บนกระดาษอาร์ตตั้งแต่ 230-300 แกรม สำหรับใช้แจกทั่วไป

1. เลือกตัวเลือกของคุณ
ขนาดสินค้า
จำนวนหน้า
ชนิดกระดาษ
การเคลือบผิว
ข้อมูลเพิ่มเติม
2. เลือกไฟล์งานของคุณ
คลิกหรือวางไฟล์ เพื่ออัพโหลด
กำลังอัพโหลด...

รูปภาพสินค้า นามบัตรมาตรฐาน